APC Medias s.r.o. - stránky ve zkušebním provozu


Zpracování účetnictví a daňové evidence

Mé jméno je Hanka a mám na starosti účetnický servis.

Své služby zaměřuji na vedení daňové evidence, zpracování účetnictví, zpracování mezd, přiznání k daním pro malé a střední firmy. Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízím zákazníkům především individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám. Hlavním cílem je nejen dosažení plné spokojenosti klienta, ale i to, aby se mohl na mne plně spolehnout.

Účetnictví je zpracováváno v účetním programu Pohoda.


Hlavní výhody externího vedení účetnictví:

   •   nepotřebujete vlastní ekonomický software
   •   nižší náklady než na stálého zaměstnance
   •   nebudete zatěžováni starostmi s účetnictvím
   •   nezapomenete zaplatit daň
   •   ušetříte náklady za nákup odborné literaturyDaňová evidence:

   •   peněžní deník
   •   pokladní kniha
   •   kniha pohledávek a závazků
   •   karty investičního majetku
   •   záznamní povinnost k DPH
   •   účetní závěrka a daňové přiznání
   •   zpracování daňových přiznání


Účetnictví:

   •   hlavní kniha
   •   pokladní kniha
   •   kniha pohledávek a závazků
   •   účetní deník
   •   záznamní povinnost k DPH
   •   karty investičního majetku
   •   výsledovka, výkaz zisků a ztrát
   •   rozvaha
   •   zpracování daňových přiznání


Mzdy:

   •   kompletní zpracování měsíčních mezd
   •   odvody srážek
   •   převodní příkazy pro banku
   •   měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
   •   vedení mzdových listů
   •   vedení evidenčních listů důchodového zabezpečen


0statní služby:

   •   účetní konzultace
   •   osobní jednání s úřady
   •   účetní poradenství


Ceny dohodou

Copyright ® 2013 APC MEDIAS s.r.o - správce webu