APC Medias s.r.o. - stránky ve zkušebním provozu


Program pro ambulance Elite

Program umožňuje zdravotnickému zařízení vedení jak kompletní zdravotní dokumentace pacienta, tak i použití pouze vybraných částí programu. Program lze velmi snadno přizpůsobit individuálním potřebám a požadavkům jednotlivých uživatelů. Hlavní důraz při přípravě a vývoji programu jsme kladli a i nadále klademe na maximální zjednodušení a zrychlení často opakovaných pracovních úkonů.

Je na uživateli, zda bude používat pouze část Pojištovna pro vykazování zdravotních výkonů a jejím přostřednictvím předávat dávky přímo na jednotlivé Portály zdravotních pojištoven, nebo používat program v plné šíri možností pro vedení zdravotní dokumentace pacientů.

Program lze použít pro práci s jednotlivými zdravotními záznamy i s anamnézou. Pracuje s historií vykázaných výkonů i vystavených receptů. U pacienta jsou snadno dostupné jednotlivé žádanky i tiskopisy, které byly pacientovi vystaveny. Velmi jednoduše lze vytvořit a vytisknout kopie receptu nebo žádanek s aktuálním datem. Na informačním panelu se zobrazují důležité informace k vybranému pacientovi. V Elitu lze pracovat s dispenzářem, trvalými diagnózami a s medikací. Program je připraven pro vedení agendy preventivní péče i očkování. U pacienta lze velmi jednoduše vybrat sledované položky, které se snadno průběžne aktualizují. V programu se zachová historie uložených hodnot včetně grafického vykreslení dynamiky změn.

Program umožní uživateli automatické načtení laboratorních výsledků do karty pacienta. Graficky zvýrazní doručené výsledky jednotlivých analýz v závislosti na hodnotící škále vybrané analýzy.

Program pracuje na jednotlivých stanicích, v běžném síťovém provozu ordinace nebo v ordinacích malého zdravotnického zařízení. Program ELITE dokáže zpracovat také data z externího pracovište.

Program zvládne také on-line připojení externího pracoviště prostřednictvím technologie „datového úložište"
(režim práce v cloudu).

Program charakterizuje snadné ovládání a propracovaný systém uživatelem definovaných akcí, které zjednodušují a zrychlují práci.

Uživatel může jedním kliknutím vytvářet vlastní šablony v žádankách, vlastní ML recepty  a zjednodušit tak vlastní práci při opakovaném vyplňování stejných údajů do tiskopisu.
Pojištovna umožní vytvořit

   •   dávku registrovaných pacientů (typ 80 - odb. 001, 002, 014, 603)
   •   dávku ambulantních dokladů (typ 98)
   •   dávku dokladů vyžádané péce – poukazu (typ 90 – odborní lékaři)
   •   dávku dokladů stomatologické péče (odb. 014 a 015, popr. 019)
   •   dávku nepravidelné péče (typ 05 – neregistrovaní pacienti ošetrení odb. 001, 002)
   •   dávku týkajících se cest lékařů v návštěvní službě (typ 36 – odb. 001 a 002)


Výdejnám zdravotnických prostředku umožní vytvořit

   •   dávku dokladů výdejny zdravotnických prostředků (PZT)Další možnosti připravené v sekci Pojištovna

   •   pracuje pouze se zadanými smluvními výkony zdravotnického zřízení (resp. IČP)
   •   sleduje četnost vybraných zdravotních výkonů
   •   sleduje správnost vykázaných výkonů ve vazbě na věk pacientů
   •   sleduje nepovolené kombinace výkonů
   •   umožňuje zadat pevnou vazbu mezi zdravotním výkonem a Dg.
   •   pro jednotlivé zdravotní pojištovny lze definovat smluvní bonifikace určitých výkonů
   •   umožní definovat zdravotní výkony, které se vážou na materiál vykazovaný na ZUMu
   •   eviduje vykázané dávky pro jednotlivé zdravotní pojišťovny, archivuje vykázané doklady
   •   umožní opravu pojištovnou nepřijatých dokladů a opětovné vykázání ve formě opravných dávek
   •   eviduje vystavené faktury pro pojišťovny a umožňuje sledovat úhradu faktur
   •   umožňuje fakturovat také dalším smluvním partnerům (firmám) za smluvní zdravotní péči nad rámec zdravotního pojištění
   •   je vybavena analytickými a statistickými sestavami,
které umožňují sledovat vykazované náklady a porovnávat různá časová obdobíCopyright ® 2013 APC MEDIAS s.r.o - správce webu