APC Medias s.r.o. - stránky ve zkušebním provozu


Certifikáty

Pro komunici se zdravotními portály využíváme tvz. "Komerčních certifikátů".
Pro tyto účely spolupracujeme se společností I.CA - první certifikační autoritou.

První certifikační autorita, a.s. je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, a vydává jak kvalifikované certifikáty dle tohoto zákona, tak tzv. komerční certifikáty, používané i pro jiné účely než elektronický podpis.


Komerční certifikát
Komerční certifikáty mají svoji významnou úlohu především tam, kde nelze s ohledem na platnou legislativu využít kvalifikované certifikáty.
Certifikáty jsou vydávány s platností jeden rok. Postupy získání certifikátů a další důležité informace o certifikátech, vydávaných společností První certifikační autorita, a.s., je možné najít v příslušném dokumentu Certifikační politika.
Komerční certifikát je vhodný pro obchodní použití mimo oblast komunikace s orgány veřejné moci, na které se vztahuje povinnost využívat certifikáty kvalifikované. Nejčastěji se používá v komunikaci mezi komerčními subjekty.
Využití má tak např. v podobě zaměstnaneckých certifikátů, jejichž účelem je zajištění interní bezpečné komunikace mezi zaměstnanci, mezi jednotlivými pobočkami a dislokovanými pracovišti, případně pro realizaci vzdáleného přístupu zaměstnanců k firemním datovým zdrojům. Jeho použití je možné také v uzavřených systémech, pokud je mezi účastníky bezpečné komunikace uzavřena smlouva, řešící podmínky této komunikace.
V současné době mají komerční certifikáty použití zejména pro šifrování a autentizaci. Jedná se především o neanonymní přístup na webové servery a předávání šifrovaných dat, jak e-mailovou poštou, tak prostřednictvím webových formulářů.


zdroj: I.CA a.s.

Copyright ® 2013 APC MEDIAS s.r.o - správce webu